PMC Việt Nam
Số 11B/184 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 18:00

Sự hài lòng của khách hàng quan trọng hơn lợi nhuận.

Đam mê công việc là yếu tố quan trọng và không thể thiếu với mỗi cán bộ, kỹ sư trong Công ty.

Con người là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh của tổ chức.

Minh bạch trong mọi lúc, mọi nơi với mọi đối tác.

Đoàn kết và tương trợ lẫn nhau trong công việc để xây dựng một văn hoá kinh doanh trong sáng và bền vững.