PMC Việt Nam
Số 11B/184 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội
Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 18:00

Giám đốc : Ông Trần Việt Hoài – Thạc Sỹ, Kỹ sư xây dựng

Phó giám đốc kỹ thuật : Ông Nguyễn Vũ Thanh - Kỹ sư xây dựng